Σάββατο 18 Ιουλίου ο Ανδριανός Παπαδέας o ιδιοκτήτης της Wet Recordings στα decks του Prevere.
Την βραδιά θα ανοίξει ο παραγωγός του Music Radio  Fotis Rokos MusicRadio /support dj Greg.